Bioton

Komunikaty Prasowe

Warszawa, 22 Czerwiec 2016

Ezetrol

Bioton rozszerza współpracę z MSD

BIOTON S.A. zawarł umowę z firmą MSD, częścią amerykańskiego koncernu Merck & Co., na mocy której będzie współpracował z MSD w zakresie rozwoju rynku leczenia hipercholesterolemii innowacyjnym lekiem Ezetrol (ezetymib).

czytaj więcej

Warszawa, 27 Maj 2016

ZMIANY W ORGANACH KORPORACYJNYCH BIOTONU

W dniu 25 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Bioton S.A. („Bioton”, „Spółka”) postanowiła powołać komitet ds. opracowania strategii, którego podstawowym zadaniem jest wprowadzenie działalności Biotonu na poziom globalny oraz rozwój portfela produktów diabetologicznych jako głównego obszaru działalności Spółki. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza postanowiła delegować swojego Przewodniczącego, pana Jubo Liu oraz Wiceprzewodniczącego, pana Dariusza Trzeciaka, do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad procesem rozwoju i realizacji nowej strategii Spółki.

czytaj więcej

Raporty bieżące

Warszawa, 27 Listopad 2016

Skonsolidowany „rozszerzony” raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

czytaj więcej

Warszawa, 27 Listopad 2016

Raport bieżący (RB 2016/54) z 25.11.2016, godz. 18.57 UTC

Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Bioton S.A. i Uniapek S.A

czytaj więcej