tel.: +48 22 721 40 00   /   fax: +48 22 721 13 33   /   bioinfo@bioton.plBadania i rozwójGrupa BIOTON, zorientowana na innowacje i rozwój, poszukuje swoich szans w różnorodnych projektach naukowo-badawczych. Dotychczasowe doświadczenie, grono znakomitych specjalistów oraz realizacja długofalowej strategii inwestycyjnej umożliwiają otwarcie na nowe obszary działania, perspektywiczne i najistotniejsze dla poprawy jakości zdrowia i życia Chorych.

Głównym zapleczem badawczym BIOTON S.A. jest od początku istnienia Spółki Instytut Biotechnologii i Antybiotyków. IBA jest wiodącym instytutem badawczym w Polsce, zatrudniającym wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Już od ponad 50 lat IBA zajmuje się badaniami podstawowymi w zakresie otrzymywania leków na drodze syntezy chemicznej oraz biosyntezy z wykorzystaniem organizmów genetycznie modyfikowanych. BIOTON wraz z Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków prowadzą badania nad produktami biotechnologicznymi i nowymi formami leków oraz realizują program badawczy w następujących dziedzinach:

  • Inżynieria genetyczna: prace koncentrują się na poszukiwaniu nowych plazmidów w dzikich szczepach bakteryjnych, izolowaniu ich, tworzeniu w nich rejonów sekwencji do klonowania genów oraz na konstruowaniu nowych wektorów ekspresyjnych w oparciu o te plazmidy. Celem tych prac jest uzyskanie możliwości tworzenia wydajnych, trwałych, genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów, zdolnych do przemysłowego wytwarzania terapeutycznych substancji białkowych.
  • Biotechnologia: celem badania procesów izolowania i modyfikacji białek o działaniu biologicznym jest optymalizacja doboru metod obróbki rekombinantowych substancji białkowych.
  • Farmakologia: prowadzone są badania nad mechanizmami oporności wybranych gatunków szczepów bakteryjnych na antybiotyki stosowane w lecznictwie, badania metod syntezy i właściwości nowych pochodnych antybiotyków antracyklinowych oraz badania nad farmakokinetyką i farmakodynamiką substancji leczniczych. Badania mają na celu opracowanie nowych produktów leczniczych i stworzenie nowych metod badawczych przydatnych do ich oceny.

Pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy BIOTON prowadzą także działania o charakterze badawczo-rozwojowym:

BioPartners Holdings AG – strategiczne powiązania, zaawansowana współpraca z naukowymi ekspertami i dostęp do najnowocześniejszych zakładów wytwórczych umożliwiają rozwijanie innowacyjnych leków. Do strategicznych partnerów R&D spółki BioPartners należą m.in.:

  • LG Life Science – południowokoreańska spółka biotechnologiczna i nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe, zajmujące się rozwojem biofarmaceutyków od 1982 r.,
  • Rentschler Biotechnologie – niemiecka firma specjalizująca się w rozwoju i produkcji biofarmaceutyków, w tym interferonów, oraz kontraktowym wytwarzaniu leków w różnych postaciach.

Fisiopharma S.R.L. – spółka współpracuje z włoskimi ośrodkami uniwersyteckimi i innymi firmami farmaceutycznymi przy projektach badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na innowacje i udoskonalenia technologii wytwórczych substancji czynnych oraz form gotowych leków odtwórczych.

Medipolis GMP - Oulu - spółka specjalizująca sie w produkcji typu GMP (Good Manufacturing Practice) fermentacji mikrobiologicznej oraz oferująca wytwarzanie i rozwój produktów dla spółek biotechnologicznych. Spółka koncentruje się na produkcji substancji biologicznie czynnych (API Active Pharmaceutical Ingredients) na małą skalę dla celów klinicznych oraz toksykologicznych (proteiny terapeutyczne, enzymy, zastrzyki terapeutyczne, plazmidy DNA). Spółka spełnia wymogi FDA oraz EMEA (Europejskiej Agencji Leków) dla produkcji biofarmaceutycznej oraz stanowi doskonałą bazę produkcyjną produktów biotechnologicznych na potrzeby badań klinicznych wymaganych w procesach rejestracyjnych w EMEA i FDA.

© 2018 BIOTON S.A.