tel.: +48 22 721 40 00   /   fax: +48 22 721 13 33   /   bioinfo@bioton.plBiuro prasoweWarszawa, 15 maja 2018 r.

INFORMACJA PRASOWA

BIOTON S.A. SPRZEDAJE SCIGEN LTD. I BUDUJE POTENCJAŁ DO DALSZEGO ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OPIEKI DIABETOLOGICZNEJ

  • łączna wartość transakcji sprzedaży SciGen na rzecz Yifan International Pharmaceutical Co. wynosi 56,68 mln USD, w tym 26,78 mln USD to cena pakietu akcji SciGen będącego w posiadaniu BIOTONU
  • pozyskane fundusze umożliwią Spółce spłatę części zadłużenia i zasilą kapitał obrotowy, co korzystnie wpłynie na sytuację płynnościową BIOTONU i umożliwi koncentrację na kluczowych projektach związanych z wprowadzeniem na rynek własnego analogu insuliny
  • BIOTON nabędzie w ramach transakcji prawa do prowadzenia działalności dystrybucyjnej na rynkach Azji Wschodniej pod dotychczas używaną marką SciLin, gdzie dotychczas działał poprzez SciGen
  • sprzedaż akcji – po spełnieniu uzgodnionych warunków – przewidywane jest w ciągu 4 miesięcy

BIOTON S.A. – spółka biotechnologiczna oferująca kompleksowe rozwiązania w dziedzinie diabetologii – z sukcesem zakończył zapowiedziany już pod koniec ubiegłego roku proces pozyskania inwestora dla zależnej spółki dystrybucyjnej SciGen Ltd. W ramach zawartej umowy inwestycyjnej wszystkie akcje SciGen będące w posiadaniu BIOTON nabędzie Yifan International Pharmaceutical Co. Łączna wartość transakcji wynosi 56,68 mln USD, w tym 26,78 mln USD to cena pakietu akcji SciGen. Niniejsza transakcja odzwierciedla założenia Analizy Opcji Strategicznych przedstawionej zarządowi BIOTON przez KPMG pod koniec ubiegłego roku.
W ramach transakcji BIOTON nabędzie od SciGen prawa do prowadzenia działalności dystrybucyjnej na szeregu rynków, głównie Azji Wschodniej, gdzie dotychczas działał poprzez sprzedawaną właśnie spółkę zależną, oraz prawa do szeregu znaków towarowych SciLin. SciGen spłaci część swojego zadłużenia wobec BIOTONU w kwocie 29,9 mln USD z tytułu udzielonej przed laty pożyczki, a jej pozostała część zostanie umorzona.

Ostatnie kilka miesięcy upłynęło pod znakiem poszukiwań potencjalnego inwestora dla SciGen. Konsolidacja podmiotów dystrybucyjnych na rynku farmaceutycznym dotyczy obecnie przede wszystkim producentów i praw własności intelektualnej. Udało nam się jednak zainteresować SciGenem podmioty, z których finalnie jeden złożył ofertę spełniającą nasze oczekiwania – zarówno co do kluczowych warunków założonych przez BIOTON jako cele tej transakcji, terminu, jak i jej finalnej wartości. Sprzedaż SciGenu jest kamieniem milowym w procesie strategicznej reorganizacji BIOTONU i uwalnia potencjał do dalszej budowy zintegrowanego systemu opieki diabetologicznej. Pozyskane dzięki transakcji środki umożliwią spółce spłatę części zadłużenia i zasilą kapitał obrotowy, co korzystnie wpłynie na sytuację płynnościową BIOTONU i w bardzo istotny sposób ograniczy koszty finansowania, które pomimo wyraźnej poprawy wyników na poziomie operacyjnym nie pozwoliły nam jeszcze na osiągnięcie zysku netto na poziomie Grupy w skali całego 2017 roku. Wkrótce po zamknięciu transakcji – rozumianym jako wpłynięcie środków do spółki, którego spodziewamy się w ciągu około czterech miesięcy – powinniśmy zobaczyć jej pozytywne efekty w wynikach BIOTONU.

Co istotne, sprzedaż SciGenu przy jednoczesnym nabyciu praw do kontynuowania sprzedaży insulin BIOTON na rynkach Azji Wschodniej i do znaków towarowych, umożliwi nam koncentrację na kluczowych projektach związanych z wprowadzeniem w przyszłości na rynek własnego analogu insuliny. Są to zadania wymagające maksymalnego zaangażowania naszych zespołów na wielu szczeblach – udane zakończenie jednego z procesów, polegającego na pozyskaniu inwestora dla SciGen, pozwoli nam relokować zasoby i wesprzeć te obszary, które są dla nas obecnie strategicznie kluczowe: dokończenia fazy skalowania produkcji, a następnie rejestracji i komercjalizacji analogu insuliny BIOTONU. Uzupełnienie naszego portfolio o analogi insuliny i możliwość zaoferowania tym samym pełnego zakresu preparatów stosowanych obecnie na świecie w terapii cukrzycy pozwoli nam znacząco umocnić pozycję BIOTONU na globalnym rynku diabetologii.

Przed nami około trzy lata bardzo intensywnej, ale jednocześnie ekscytującej pracy w tym obszarze, dającej realne szanse na osiągnięcie liczącego się miejsca w światowej czołówce firm specjalizujących się w profilaktyce, leczeniu i łagodzeniu efektów ubocznych cukrzycy, z którą corocznie zmaga się coraz więcej pacjentów. – mówi Robert Neymann, Prezes Zarządu BIOTON S.A.

dodatkowych informacji udziela:
Joanna Świeczko
Biuro Prasowe BIOTON
Telefon: +48 577 677 988
E-mail: media@bioton.pl
Kontakt w sprawach relacji inwestorskich:

Katarzyna Sadowska
cc group sp. z o.o.
Telefon: +48 22 440 14 40
mobile: +48 697 613 020
E-mail: katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

***

BIOTON S.A. to polska, nowoczesna firma biotechnologiczna zapewniająca pacjentom bezpieczne i kompleksowe rozwiązania w leczeniu cukrzycy. Jest jednym z 8 światowych producentów (na skalę komercyjną) rekombinowanej insuliny ludzkiej. Obecnie Spółka pracuje nad stworzeniem pierwszych polskich analogów insuliny, które uzupełnią portfolio produktów BIOTON i sprawią, że firma będzie oferowała kompleksową gamę produktów przeciwcukrzycowych.
Insulina BIOTON znajduje się w koszyku leków refundowanych w ramach programu 75+ i stanowi tak zwaną kotwicę refundacyjną w systemie polskiej służby zdrowia.
Od 2005 roku BIOTON SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje spółki są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą „BIOTON” i oznaczeniem „BIO”.


 

 06.04.2018

PODSUMOWANIE 2017 ROKU W BIOTON S.A.: POJAWIENIE SIĘ ZYSKU OPERACYJNEGO, POPRAWA WYNIKÓW I STRATEGICZNA REORGANIZACJA GRUPY

  • wyniki finansowe z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej w 2017 roku: przychody 361,7 mln zł, +30,3% rok do roku, 18 mln zł zysku operacyjnego wobec 13,9 mln zł straty operacyjnej 2016 roku; ograniczenie straty netto pomimo negatywnego wpływu wyższych kosztów finansowych związanych przede wszystkim z różnicami kursowymi w kwocie 12,9 mln zł (efekt umocnienia PLN wobec USD) i kosztami długu
  • pozytywna tendencja w wynikach w podziale na kwartały
  • dwucyfrowe wzrosty sprzedaży na kluczowych rynkach, m.in. w Polsce i Korei Płd. – udział sprzedaży zagranicznej w przychodach z działalności kontynuowanej na poziomie 60%
  • kontynuacja procesu strategicznej reorganizacji Grupy pod kątem budowy zintegrowanego systemu opieki diabetologicznej BIOTON; otwarcie procesu poszukiwania inwestora dla SciGen

BIOTON S.A. – spółka biotechnologiczna oferująca kompleksowe rozwiązania w dziedzinie diabetologii – opublikował wyniki finansowe za 2017 rok. Skonsolidowane przychody Grupy
z działalności kontynuowanej w 2017 r. wyniosły 361,7 mln zł i były o 30,3% wyższe w ujęciu rok do roku. Zysk brutto na sprzedaży sięgnął w tym czasie 186,3 mln zł, co oznacza wzrost o 35% r/r/. Zysk
z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 18 mln zł wobec 13,9 mln zł straty w analogicznym okresie przed rokiem. BIOTON zakończył 2017 rok skonsolidowaną stratą netto na poziomie 14,5 mln zł wobec 19,9 mln zł straty na tym poziomie w okresie 1-3Q 2017 i 16 mln zł straty netto w 2016 roku. Na wysokość straty netto główny wpływ miały koszty finansowe w Grupie, w tym statystyczne różnice kursowe w kwocie 12,9 mln zł oraz pozostałe koszty, m.in. z tytułu odsetek i prowizji bankowych w kwocie 11,4 mln zł. W samym 4Q 2017 Grupa zanotowała ponad 114 mln zł przychodów z działalności kontynuowanej i 12,33 mln zł zysku operacyjnego i 5,4 mln zł zysku netto.

Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych osiągniętych przez BIOTON w 2017 roku. Cieszy zwłaszcza pojawienie się zysku z działalności operacyjnej – to pierwszy tak konkretny sygnał, że intensywne działania na rzecz odbudowy pozycji BIOTONU przynoszą efekty. Należy pamiętać, że ubiegły rok upłynął w Grupie pod znakiem przemian organizacyjnych i procesowych, które kontynuowane są w bieżącym roku – celem strategicznej reorganizacji jest budowa zintegrowanego systemu opieki diabetologicznej BIOTON i umacnianie pozycji Grupy na światowym rynku diabetologii. Podejmowane przez nas działania mają charakter średnio i długoterminowy, ale cieszy nas fakt, że na przestrzeni czterech kwartałów minionego roku już widać ich pozytywne efekty w postaci poprawy wyników. Dzięki inicjatywom marketingowym i posprzedażowym BIOTON zanotował w 2017 roku silne, dwucyfrowe wzrosty sprzedaży na kluczowych rynkach – m.in. w Polsce (+32,7% r/r), Korei Płd. (+24,7%) i Chinach (+13,6%). Ponad dwukrotnie wzrosła także sprzedaż w segmencie „pozostałe”, do którego zaliczamy nowe kraje, m.in. Libię i Bangladesz. Udział sprzedaży zagranicznej Grupy w przychodach z działalności kontynuowanej ogółem wyniósł w 2017 roku 60%.
Na osiągane wyniki korzystny wpływ ma dyscyplina po stronie kosztów ogólnego zarządu, ale na plus na poziomie netto w skali całego roku nie pozwalają jeszcze wyjść relatywnie wysokie koszty finansowe, związane zarówno z różnicami kursowymi, jak i kosztami obsługi zadłużenia BIOTONU. Stąd jedną z inicjatyw podjętych przez nas w ub.r. w ramach reorganizacji jest proces poszukiwania inwestora dla spółki SciGen. Sprzedaż tego podmiotu pozwoliłaby na ograniczenie zadłużenia Grupy przy zachowaniu dotychczasowej współpracy dystrybucyjnej, co korzystnie wpłynęłoby na osiągane wyniki i możliwość finansowania prac nad naszym kluczowym projektem, jakim jest wprowadzenie na rynek pierwszej polskiej insuliny analogowej. Poszerzenie portfolio BIOTONU o analogi insuliny otworzy nam drogę do pozyskania kolejnej istotnej części światowego rynku diabetologicznego i tym samym umożliwi dołączenie do czołówki firm oferujących pełen zakres insulin. W połowie bieżącego roku chcielibyśmy zakończyć fazę dostosowywania insulin analogowych do produkcji na dużą skalę oraz rozpocząć przygotowania do procesu ich rejestracji – prace w tym zakresie postępują zgodnie z harmonogramem. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie badań klinicznych i procesu rejestracji insulin analogowych, który potrwa około 3 lat.
Równolegle, zgodnie ze strategią pracujemy nad stworzeniem pełnego portfolio produktów i usług do wczesnej diagnostyki, zapobiegania, leczenia i łagodzenia objawów i skutków choroby, tak aby oferować kompleksowe rozwiązania diabetologiczne. Niedawno wprowadziliśmy na rynek GensuCare – jeden z najnowocześniejszych na świecie glukometrów, umożliwiający m.in. integrację ze smartfonem użytkownika oraz możliwość monitorowania pomiarów przez opiekunów. Produkt został bardzo dobrze przyjęty, co potwierdza, że BIOTON ma wszelkie kompetencje niezbędne do tego, by być jednym z wiodących podmiotów w dziedzinie diabetologii – mówi Robert Neymann, Prezes Zarządu BIOTON S.A.

 

Dodatkowych informacji udziela

Biuro Prasowe BIOTON
Telefon: +48 577 677 988
E-mail: media@bioton.pl

Kontakt w sprawach relacji inwestorskich

Katarzyna Sadowska
cc group sp. z oo
telefon: +48 22 440 14 40
mobile: +48 697 613 020
e-mail: katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

 

BIOTON S.A. to polska, nowoczesna firma biotechnologiczna zapewniająca pacjentom bezpieczne i kompleksowe rozwiązania w leczeniu cukrzycy. Jest jednym z 8 światowych producentów (na skalę komercyjną) rekombinowanej insuliny ludzkiej. Obecnie Spółka pracuje nad stworzeniem pierwszych polskich analogów insuliny, które uzupełnią portfolio produktów BIOTON i sprawią, że firma będzie oferowała kompleksową gamę produktów przeciwcukrzycowych na polskim rynku. Insulina BIOTON znajduje się w koszyku leków refundowanych w ramach programu 75+ i stanowi tak zwaną kotwicę refundacyjną w systemie polskiej służby zdrowia.

Od 2005 roku BIOTON SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje spółki są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą „BIOTON” i oznaczeniem „BIO”.

 


 

20.03.2018

GensuCare – BIOTON wprowadza na rynek nowy, zaawansowany technologicznie glukometr

Integracja ze smartfonem użytkownika, elektroniczny dzienniczek choroby oraz możliwość monitorowania pomiarów przez rodziców lub opiekunów to tylko niektóre z zalet nowego glukometru, który wprowadziła na polski rynek firma BIOTON. Nowoczesne urządzenie do mierzenia glikemii jest już dostępne. Paski do wykonywania testów są refundowane i można je nabyć w aptekach w całej Polsce.

Nowy glukometr pozwala na wygodne i samodzielne wykonywanie pomiarów poziomu glukozy we krwi pełnej. Mierzenie odbywa się za pomocą systemu enzymatycznego, który wymaga do tego jedynie 5 uml krwi. Pomiary są standaryzowane do stężenia w osoczu zgodnie z obowiązującą normą ISO. W ten sposób urządzenie prezentuje pełne i precyzyjne wyniki.

Urządzenie jest niewielkie i można je połączyć ze smartfonem, to z kolei ułatwia codzienne monitorowanie wyników na niedostępną do tej pory w Polsce skalę. GensuCare nie tylko mierzy glikemię i zapamiętuje wyniki, ale ma również zaawansowany system powiadomień, umożliwia wysyłanie wiadomości SMS. Glukometr wyposażony jest również w funkcje głosowe.

Dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu dostępnemu na systemy operacyjne smartfonów Android i iOS, GensuCare pozwala na prowadzenie elektronicznej książeczki diabetologicznej, posiada rozbudowany system analizy danych, daje też możliwość bezpośredniego przesyłania danych do lekarza lub pielęgniarki. Wyniki mogą być w łatwy sposób monitorowane przez osoby trzecie, co jest niezwykle ważne dla rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych czy starszych chorych na cukrzycę. Urządzenie ma największą na rynku pamięć i nie wymaga zasilania oddzielną baterią.

„Wprowadzenie nowego glukometru to bardzo ważny krok w budowaniu Zintegrowanego Systemu Opieki Diabetologicznej BIOTON. Dla nas cukrzyca to nie tylko nowoczesnej generacji insulina, ale także wszystkie inne urządzenia, które służą do profilaktyki i prawidłowego leczenia tej choroby. GensuCare to jeden z najnowocześniejszych glukometrów na świecie, zwiększający komfort i bezpieczeństwo osób chorych na cukrzycę, urządzenie, które w pełni wykorzystuje możliwości nowych technologii komunikacyjnych. W przyszłości będzie go można zintegrować z innymi urządzeniami takimi jak pompa insulinowa czy pen. Rozwój BIOTON-u w tym kierunku wynika bezpośrednio z naszej misji, którą jest oferowanie najbardziej kompleksowych rozwiązań w dziedzinie diabetologii – mówi Robert Neymann, Prezes Zarządu BIOTON S.A.

Paski do glukometrów są już dostępne w aptekach w całej Polsce i podlegają refundacji na zasadach przyjętych dla pacjentów z cukrzycą.

BIOTON to polska, nowoczesna biotechnologiczna firma notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest pierwszym w Polsce i jednym z 8 światowych producentów rekombinowanej insuliny ludzkiej o najwyższej jakości na skalę komercyjną, zapewniającym pacjentom bezpieczne i kompleksowe rozwiązania w leczeniu cukrzycy. BIOTON to także innowacje i działania badawczo-rozwojowe. Jednym z głównych celów spółki jest rozpoczęcie produkcji pierwszych polskich analogów insuliny, stale rozszerzając gamę produktów dających dostęp do skutecznego leczenia jak największej liczbie pacjentów w Polsce i na świecie.

Wprowadzenie na rynek nowego glukometru jest jednym z elementów realizacji nowej strategii biznesowej spółki, która zakłada rozwój BIOTON-u i zapewnienie spółce miejsca w czołówce światowych firm biotechnologicznych działających w sektorze diabetologicznym.

Kontakt dla mediów: Joanna Świeczko
Tel.: +48 577 677 988
E-mail: media@bioton.pl
bioton.pl

 


 

Kontakt dla mediów:

e-mail: media@bioton.pl
tel.:+48 577 677 988

 

Kontakt dla inwestorów:

Katarzyna Sadowska
CC Group Sp. z o.o.
e-mail: investor@bioton.pl
tel.: +48 (22) 440 14 40, +48 697 613 020

© 2018 BIOTON S.A.