tel.: +48 22 721 40 00   /   fax: +48 22 721 13 33   /   bioinfo@bioton.plWładze BIOTON S.A.ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A.

Zarząd

 

Robert Neymann – Prezes Zarządu

Pan Robert Neymann w latach 1982 - 1987 studiował w Szkole Głównej Handlowej (kierunek – Finanse).

Pan Robert Neymann kolejno pracował:

 • w latach 1987 – 1990 w OMC Poll Ltd. jako kontroler finansowy w dziale kontrolingu; kierownik sprzedaży grupy produktów firmy Blendax na Polskę;
 • w latach 1990 – 1991 w Procter & Gamble Polska jako National Key Account Manager;
 • w latach 1991 – 1993 w Procter & Gamble Polska jako Unit Sales Manager (Polska północna);
 • w latach 1993 – 1994 w Procter & Gamble Polska jako Trade Marketing Manager;
 • w latach 1994 – 1996 w Procter & Gamble Polska jako District Sales Manager (Polska centralna i północna);
 • w latach 1996 – 1999 w Procter & Gamble Central & Eastern Europe jako Distributor Operations Manager Cⅇ
 • w latach 1999 – 2000 w Procter & Gamble Western Europe jako Laundry Additives Customer Business Development Manager Western Europe;
 • w latach 2001 – 2005 w Herbapol Lublin S.A. jako Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych;
 • w latach 2005– 2007 w Polsnack sp. z o.o. jako Prezes Zarządu;
 • w latach 2009 - 2011 w Harper Trade sp. z o.o. jako Prezes Zarządu;
 • w latach 2007 – 2017 w Harper Hygienics S.A. jako Prezes Zarządu. 

 

Marek Dziki – Członek Zarządu

Wykształcenie:

 • 2004 - 2005 – Uniwersytet Merck (Szkoła Biznesu Kellog, Chicago, Politechnika w Hong Kongu, Szkoła Biznesu w Fountainebleu),
 • 1996 – 1998 - MBA, Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie,
 • 1988 – 1990 - doktor, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • 1982 – 1988 - lek. med., Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe:

 • M&M Pharma, Warszawa, Polska | Prezes (marzec 2014 – do chwili obecnej),
 • Lumeden (Zurych, Odessa i Moskwa) | Dyrektor Naczelny (sierpień 2013 – grudzień 2014), Konsultant (styczeń 2015 – do chwili obecnej),
 • Centrum Innowacji Skolkovo, Moskwa, Rosja | Dyrektor Wykonawczy Klastra Biomedycznego (styczeń 2012 – grudzień 2013),
 • Merck Limited, Mumbaj, Indie | Dyrektor Zarządzający (sierpień 2006 – wrzesień 2012)
 • Merck Darmstadt | Wiceprezes i Dyrektor ds. Innowacji Strategicznych (październik 2005 – lipiec 2006),
 • Merck Austria | Dyrektor Generalny (styczeń 2001 – wrzesień 2005),
 • Merck Polska | Dyrektor Oddziału Farmaceutycznego (maj 1998 – grudzień 2000),
 • Merck Polska | Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu (październik 1997 – kwiecień 1998),
 • Merck Polska | Kierownik Sprzedaży i Marketingu (styczeń 1994 – wrzesień 1997),
 • Merck Polska | Przedstawiciel Medyczny w Lublinie (wrzesień 1992 – grudzień 1993),
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie | adiunkt (1991 – 1992),
 • Uniwersytet Medyczny w Hanowerze, Niemcy | Stypendium Badawcze (1991),
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie | asystent (1998 – 1990).

 

Adam Polonek – Członek Zarządu

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz rynku kapitałowego. Od 2006 r. jest pracownikiem BIOTON S.A., gdzie zajmował stanowisko zastępcy dyrektora finansowego, a następnie dyrektora finansowego. W trakcie tego czasu miał możliwość zwiększania swojej wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania finansami spółki, finansowania dłużnego, projektów rozwojowych i transakcji restrukturyzacyjnych. Realizuje również funkcję nadzoru właścicielskiego w spółkach zależnych BIOTON S.A. W latach 2000-2006 zatrudniony był w CAIB Financial Advisers (obecnie UniCredit CAIB Poland), na stanowiskach od analityka do zastępcy dyrektora, gdzie zajmował się doradztwem m.in. w zakresie fuzji i przejęć, wycen przedsiębiorstw, a także optymalizacji struktur finansowania. Był uczestnikiem szeregu szkoleń w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości, wycen przedsiębiorstw, a także prowadzenia projektów. Biegle włada językiem angielskim. Od 20 grudnia 2011 r. pełni funkcję Członka Zarządu BIOTON S.A.

 

Bogusław Kociński - Członek Zarządu

Pan Bogusław Kociński ukończył studia na Politechnice  Warszawskiej (kierunek- Aparatura Przemysłu Chemicznego ) i w Szkole Głównej  Handlowej  (kierunek- Strategia Zarządzania Przedsiębiorstwem). 

Posiada rozległą wiedzę i  30-letnie doświadczenie w zarządzaniu  operacyjnym i produkcyjnym przedsiębiorstw działających w ramach dużych korporacji w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym. Jego kompetencje obejmują realizacje dużych projektów inwestycyjnych, budowę  zakładów produkcyjnych, wdrażanie nowych technologii, projektów rozwojowych i zwiększających skalę dotychczasowej działalności.  Zarządzał szerokim zakresem operacji wykonywanych w kooperacji z innymi podmiotami w wielokulturowych środowiskach Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu. Zajmował się kształtowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz optymalizacją kosztów i procesów. 

Od 2010 r. zatrudniony w Bioton S.A na stanowisku Dyrektora Operacyjnego, zajmując się całokształtem spraw związanych z działalnością operacyjną, produkcyjną, techniczną i inwestycyjną przedsiębiorstwa.

Wcześniej pracował m.in. w:

 • 2008 - 2010 Pepsi Cola General Bottlers jako Dyrektor Produkcji, Członek Zarządu - działając w obszarze zarzadzania produkcją i logistyką;
 • 2007 - 2008 Trinity Management jako  Dyrektor Operacyjny – analizując projekty akwizycyjne ze strony inwestora finansowego;
 • 2001 - 2005  Grupa Żywiec S.A. jako  Dyrektor Browaru Warka, Prokurent;
 • 1996 - 2001 Eli Lilly – na stanowiskach Dyrektor Produkcji, Dyrektor Fabryki Insulin;
 • 1987 - 1995 HTL  jako Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości, Kierownik Działu Odczynników Medycznych.

 

Rada Nadzorcza

 

Jubo Liu – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jubo Liu jest założycielem spółki Cogenes Biotechnology Incorporation (specjalizującej się w działalności badawczo-rozwojowej, działalności w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów do diagnostyki in vitro) i od sierpnia 2011 r. jej prezesem, jak również założycielem spółek NovoTek Pharmaceuticals Limited (Hongkong) i Beijing NovoTek Medicinal Technology Development Co. Ltd (Pekin) (międzynarodowej platformy służącej wprowadzaniu do obrotu produktów ochrony zdrowia w Chinach i za granicą. Od kwietnia 2008 r. do lipca 2009 r. był głównym przedstawicielem w Chinach spółki Immtech Pharmaceuticals Inc. (Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) (zajmującej się tworzeniem infrastruktury i planów inwestycyjnych w Chinach). Od listopada 2007 r. do kwietnia 2008 r. pełnił funkcję osoby do kontaktu w zakresie badań klinicznych (Clinical Trial Liaison) w amerykańskiej spółce Pharmaceuticals Inc. (Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) (prowadzącej działalność w zakresie badań klinicznych na świecie w Chinach). Od października 2006 r. do listopada 2007 r. był naukowcem w spółce Boston Vertex Pharmaceuticals Inc. (działalność w zakresie opracowywania składu i sposobu podawania produktów leczniczych). Był współzałożycielem JCS Biopolytech Incorporation (działalność w zakresie badań i rozwoju oraz wprowadzania do obrotu zmodyfikowanych biopolimerów wykorzystywanych w podawaniu produktów leczniczych i nanotechnologii) i od lipca 2005 r. do stycznia 2007 r. sprawował funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu w tej spółce. Od sierpnia 1997 r. do lutego 2001 r. pełnił rolę dyrektora ds. wprowadzaniu do obrotu i spraw rejestracyjnych Beijing Huayuanlong Medicinal Technology Development Co. Ltd., Pekin, Chiny. Pan Liu uzyskał tytuł licencjata (bachelor’s degree) farmacji na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Farmaceutycznego w Shenyang (od września 1992 r. do lipca 1997 r.) oraz doktora nauk farmaceutycznych (Ph.D.) na Wydziale Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu w Toronto (od września 2002 r. do października 2006 r.) Ponadto Pan Liu jest autorem i współautorem kilku publikacji dotyczących zagadnień medycznych i biologicznych.

 

Dariusz Trzeciak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Biznesem Międzynarodowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, oraz Wydział Prawa i Administracji i Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości sprawował funkcje kierownicze oraz nadzorcze w wielu spółkach, w tym funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polisa Życie S.A., Sferia S.A., IT Polpager S.A. Obecnie pełni funkcje: Członka Zarządu Sferia S.A. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Muzo FM Sp. z o.o. (dawniej: Radio PIN). Członek organów wybieralnych w organizacjach branżowych i izbach gospodarczych.

 

Mark Ming-Tso Chiang – Członek Rady Nadzorczej

Tytuł doktora (PhD) nauk informatycznych uzyskał na University of London i przez ponad pięć lat pracował jako analityk. Od 2009 r. związał ścieżkę kariery z międzynarodowymi przedsiębiorstwami farmaceutycznymi. Jego doświadczenie obejmuje znaczną liczbę projektów i inicjatyw dotyczących sprzedaży i marketingu, w tym zwłaszcza z zakresu segmentacji i targetowania, projektowania: systemów motywacyjnych, systemów CRM, map drogowych marektingu wielokanałowego, schematów raportowania, a także szkoleń i coachingu. Ponadto posiada znaczne doświadczenie w operacjach biznesowych i współpracy interdyscyplinarnej.

 

Vaidyanathan Viswanath – Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia w zakresie farmakologii. Posiada około 30 lat doświadczenia w sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu oraz planowaniu strategicznym w przemyśle farmaceutycznym w całej Azji. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje pracę dla Serum Institute (Serono) oraz Astra w Indiach, w obu przypadkach w zakresie sprzedaży i marketingu, 8 lat pracy w koncernie Pharmacia na terenie Indii i Chin. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Rozwoju Biznesu i Planowania Strategicznego w firmie Pfizer China oraz Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu - Azja w firmie Capsugel (Oddział Pfizer). Do 2011 r. mieszkał w Bangkoku. Obecnie mieszka w Pekinie i jest Niezależnym Konsultantem wielu koncernów farmaceutycznych. Oferuje swoje kompetencje w zakresie Marketingu Strategicznego, Rozwoju Biznesu, Efektywności Marketingu i Sprzedaży, Zarządzania Współpracą oraz Rozwoju Rzecznictwa. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu tendencji branżowych popartemu dużym potencjałem budowania sieci, Pan Vaidyanathan Viswanath stanowi most łączący firmy farmaceutyczne.

 

Paweł Borowy – Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia na kierunku: Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie a w 2010 dwuletni program szkoleń dla kadry zarządzającej organizowany przy współpracy z Insead Business School i TiasNimbas Business School. Od 2003 roku członek ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).

Od 1999 zatrudniony na stanowisku Dyrektora Finansowego w TempService Sp. z o.o., która w 2004 roku została włączona do grupy Randstad Holding NV – światowego lidera w branży usług HR. Odpowiedzialny za kształtowanie i realizację strategii finansowej firmy. Uczestniczył w kilku procesach połączeń i restrukturyzacji działalności firmy w Polsce. Zajmował się podnoszeniem efektywności operacyjnej, przygotowaniem i wdrożeniem nowych usług, przeprowadzeniem zmian w zakresie sposobów raportowania i prognozowania danych finansowych. Współodpowiedzialny za wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego SAP. Od 2013, oprócz dotychczasowych obowiązków, zatrudniony na stanowisku Dyrektora Finansowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, odpowiedzialny za utworzenie struktury raportowania dla regionu CEE i nadzór nad działalnością Randstad w pięciu krajach (Czechy, Słowacja, Węgry, Grecja, Turcja).

Od 2016 roku do chwili obecnej zatrudniony na stanowisku Dyrektora Finansowego w Mobilis Sp. z o.o., jednego z liderów w branży transportu autobusowego, odpowiedzialny za wszystkie obszary związane z finansowymi aspektami prowadzonej w Polsce działalności.

 

Qi Bo – Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe

Pan Qi Bo ma ponad dwadzieścia pięć lat udokumentowanego doświadczenia w głównych, wiodących firmach biofarmaceutycznych w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Ma on ugruntowaną wiedzę i doświadczenie w sektorze leków (wprowadzania leków) włączając w to process rozwoju, walidacji, procesy technologiczne i produkcyjne oraz procesy związane z dostosowywaniem produktów do obowiązujących regulacji i przepisów. Pracował nad mającymi światowe uznanie produktami rekombinowanymi - produkty białkowe/monoklonalne np. Aranesp (Amgen), Erbitux (ImClone) i Cyramza (Lilly) i Portrazza (Lilly).

 • korporacja Genron, Chiny: wiceprezes i szef CMC, dyrektor generalny Generon Beijing Plant (od 2015- obecnie)
 • Eli Lilly i spółka (NJ), USA: dyrektor CMC Development (2008-2015)
 • ImClone System Inc., NJ, USA: Dyrektor ds. Procesów Rozwoju (2002-2008)
 • Amgen Inc., CA, USA: Pracownik naukowy w dziale rozwoju procesów (1992-2002)

Edukacja

 • tytuł magistra biochemii, uniwersytet w Minnesocie, USA (1988-1991)
 • tytuł licencjata biochemii, East China Univ. z Sci & Tech, Chiny (1980-1984)

 

Gary He – Członek Rady Nadzorczej

Pan Gary He jest wiceprezesem CMC ds. globalnej zgodności w Generon Corporation Ltd. od listopada 2016 r. Od kwietnia 2004 r. do października 2016 r. Był dyrektorem w firmie Eli Lilly & Company (Stany Zjednoczone w stanie New Jersey) (pełnił funkcję członka zespołu ds. Zarządzania witryną oraz członka zespołu ds. Zmian, członka Rady ds. Jakości). Od września 2001 r. do kwietnia 2004 r. pełnił funkcję starszego konsultanta w Bristol-Myers Squibb (Stany Zjednoczone w New Jersey). Od kwietnia 1995 do sierpnia 2001 pracował jako starszy inżynier w Lockwood Greene Engineering (USA New Jersey). Od stycznia 1994 r. do stycznia 1995 r. pracował na stanowisku inżyniera ds. walidacji w firmie Qualis Inc. (USA). Od sierpnia 1984 r. do lutego 1990 r. Pracował jako inżynier projektu / kierownik produkcji w firmie farmaceutycznej nr 3 w Szanghaju. Pan Gary He uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii biochemicznej w Instytucie Techniki Wschodnich Chin – Szanghaju (studiował tam od września 1980 do lipca 1984) oraz tytuł magistra inżynierii chemicznej Wayne State University, Michigan (studiował tam od września 1990 do września 1993).

© 2018 BIOTON S.A.