tel.: +48 22 721 40 00   /   fax: +48 22 721 13 33   /   bioinfo@bioton.plWładze BIOTON S.A.ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A.

Zarząd

 

Robert Neymann – Prezes Zarządu

Pan Robert Neymann w latach 1982 - 1987 studiował w Szkole Głównej Handlowej (kierunek – Finanse).

Pan Robert Neymann kolejno pracował:

 • w latach 1987 – 1990 w OMC Poll Ltd. jako kontroler finansowy w dziale kontrolingu; kierownik sprzedaży grupy produktów firmy Blendax na Polskę;
 • w latach 1990 – 1991 w Procter & Gamble Polska jako National Key Account Manager;
 • w latach 1991 – 1993 w Procter & Gamble Polska jako Unit Sales Manager (Polska północna);
 • w latach 1993 – 1994 w Procter & Gamble Polska jako Trade Marketing Manager;
 • w latach 1994 – 1996 w Procter & Gamble Polska jako District Sales Manager (Polska centralna i północna);
 • w latach 1996 – 1999 w Procter & Gamble Central & Eastern Europe jako Distributor Operations Manager Cⅇ
 • w latach 1999 – 2000 w Procter & Gamble Western Europe jako Laundry Additives Customer Business Development Manager Western Europe;
 • w latach 2001 – 2005 w Herbapol Lublin S.A. jako Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych;
 • w latach 2005– 2007 w Polsnack sp. z o.o. jako Prezes Zarządu;
 • w latach 2009 - 2011 w Harper Trade sp. z o.o. jako Prezes Zarządu;
 • w latach 2007 – 2017 w Harper Hygienics S.A. jako Prezes Zarządu. 

 

Marek Dziki – Członek Zarządu

Wykształcenie:

 • 2004 - 2005 – Uniwersytet Merck (Szkoła Biznesu Kellog, Chicago, Politechnika w Hong Kongu, Szkoła Biznesu w Fountainebleu),
 • 1996 – 1998 - MBA, Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie,
 • 1988 – 1990 - doktor, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • 1982 – 1988 - lek. med., Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe:

 • M&M Pharma, Warszawa, Polska | Prezes (marzec 2014 – do chwili obecnej),
 • Lumeden (Zurych, Odessa i Moskwa) | Dyrektor Naczelny (sierpień 2013 – grudzień 2014), Konsultant (styczeń 2015 – do chwili obecnej),
 • Centrum Innowacji Skolkovo, Moskwa, Rosja | Dyrektor Wykonawczy Klastra Biomedycznego (styczeń 2012 – grudzień 2013),
 • Merck Limited, Mumbaj, Indie | Dyrektor Zarządzający (sierpień 2006 – wrzesień 2012)
 • Merck Darmstadt | Wiceprezes i Dyrektor ds. Innowacji Strategicznych (październik 2005 – lipiec 2006),
 • Merck Austria | Dyrektor Generalny (styczeń 2001 – wrzesień 2005),
 • Merck Polska | Dyrektor Oddziału Farmaceutycznego (maj 1998 – grudzień 2000),
 • Merck Polska | Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu (październik 1997 – kwiecień 1998),
 • Merck Polska | Kierownik Sprzedaży i Marketingu (styczeń 1994 – wrzesień 1997),
 • Merck Polska | Przedstawiciel Medyczny w Lublinie (wrzesień 1992 – grudzień 1993),
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie | adiunkt (1991 – 1992),
 • Uniwersytet Medyczny w Hanowerze, Niemcy | Stypendium Badawcze (1991),
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie | asystent (1998 – 1990).

 

Adam Polonek – Członek Zarządu

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz rynku kapitałowego. Od 2006 r. jest pracownikiem BIOTON S.A., gdzie zajmował stanowisko zastępcy dyrektora finansowego, a następnie dyrektora finansowego. W trakcie tego czasu miał możliwość zwiększania swojej wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania finansami spółki, finansowania dłużnego, projektów rozwojowych i transakcji restrukturyzacyjnych. Realizuje również funkcję nadzoru właścicielskiego w spółkach zależnych BIOTON S.A. W latach 2000-2006 zatrudniony był w CAIB Financial Advisers (obecnie UniCredit CAIB Poland), na stanowiskach od analityka do zastępcy dyrektora, gdzie zajmował się doradztwem m.in. w zakresie fuzji i przejęć, wycen przedsiębiorstw, a także optymalizacji struktur finansowania. Był uczestnikiem szeregu szkoleń w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości, wycen przedsiębiorstw, a także prowadzenia projektów. Biegle włada językiem angielskim. Od 20 grudnia 2011 r. pełni funkcję Członka Zarządu BIOTON S.A.

 

Rada Nadzorcza

 

Jubo Liu – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jubo Liu jest założycielem spółki Cogenes Biotechnology Incorporation (specjalizującej się w działalności badawczo-rozwojowej, działalności w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów do diagnostyki in vitro) i od sierpnia 2011 r. jej prezesem, jak również założycielem spółek NovoTek Pharmaceuticals Limited (Hongkong) i Beijing NovoTek Medicinal Technology Development Co. Ltd (Pekin) (międzynarodowej platformy służącej wprowadzaniu do obrotu produktów ochrony zdrowia w Chinach i za granicą. Od kwietnia 2008 r. do lipca 2009 r. był głównym przedstawicielem w Chinach spółki Immtech Pharmaceuticals Inc. (Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) (zajmującej się tworzeniem infrastruktury i planów inwestycyjnych w Chinach). Od listopada 2007 r. do kwietnia 2008 r. pełnił funkcję osoby do kontaktu w zakresie badań klinicznych (Clinical Trial Liaison) w amerykańskiej spółce Pharmaceuticals Inc. (Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) (prowadzącej działalność w zakresie badań klinicznych na świecie w Chinach). Od października 2006 r. do listopada 2007 r. był naukowcem w spółce Boston Vertex Pharmaceuticals Inc. (działalność w zakresie opracowywania składu i sposobu podawania produktów leczniczych). Był współzałożycielem JCS Biopolytech Incorporation (działalność w zakresie badań i rozwoju oraz wprowadzania do obrotu zmodyfikowanych biopolimerów wykorzystywanych w podawaniu produktów leczniczych i nanotechnologii) i od lipca 2005 r. do stycznia 2007 r. sprawował funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu w tej spółce. Od sierpnia 1997 r. do lutego 2001 r. pełnił rolę dyrektora ds. wprowadzaniu do obrotu i spraw rejestracyjnych Beijing Huayuanlong Medicinal Technology Development Co. Ltd., Pekin, Chiny. Pan Liu uzyskał tytuł licencjata (bachelor’s degree) farmacji na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Farmaceutycznego w Shenyang (od września 1992 r. do lipca 1997 r.) oraz doktora nauk farmaceutycznych (Ph.D.) na Wydziale Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu w Toronto (od września 2002 r. do października 2006 r.) Ponadto Pan Liu jest autorem i współautorem kilku publikacji dotyczących zagadnień medycznych i biologicznych.

 

Dariusz Trzeciak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Biznesem Międzynarodowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, oraz Wydział Prawa i Administracji i Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości sprawował funkcje kierownicze oraz nadzorcze w wielu spółkach, w tym funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polisa Życie S.A., Sferia S.A., IT Polpager S.A. Obecnie pełni funkcje: Członka Zarządu Sferia S.A. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Muzo FM Sp. z o.o. (dawniej: Radio PIN). Członek organów wybieralnych w organizacjach branżowych i izbach gospodarczych.

 

Alejandro Gomez Blanco – Członek Rady Nadzorczej

Edukacja:

 • dzienne studia MBA, Master in Business Administration w Szkole Biznesu Top Tier ESADE Business School, 09.2005 – 04.2006,
  doktor Biochemii i Biologii Molekularnej, Cum Laude, Hiszpańska Rada Badawcza (CSIC), 07.1999 – 08.2005,
  licencjat z Biochemii, z wyróżnieniem, Universidad Autónoma de Barcelona, 09.1995 – 06.1999.

Doświadczenie zawodowe:

 • niezależny konsultant ds. implementacji. Wyspecjalizowany w dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej na różnych terytoriach, 12.2011 – Barcelona, Hiszpania – Pekin, Chiny,
 • Dyrektor w Progenika (obecnie Grifols) na Azję i Bliski Wschód. Diagnostyka molekularna (20 mln $ przychodu), 06.2010 – 08.2011 – Bilbao, Hiszpania,
 • Kierownik ds. Rozwoju w firmie Instrumentation Laboratory. IVD w ramach Grupy Werfen (1,5 mld $ przychodu), 07.2006 – 05.2010 - Boston, USA – Pekin, Chiny.

Przygotowanie naukowe:

 • naukowiec w IBMB-CSIC. Nauczył się technik analitycznych i podstaw patologii, 07.1998 – 08.2004 - Barcelona, Hiszpania.

 

Mark Ming-Tso Chiang – Członek Rady Nadzorczej

Tytuł doktora (PhD) nauk informatycznych uzyskał na University of London i przez ponad pięć lat pracował jako analityk. Od 2009 r. związał ścieżkę kariery z międzynarodowymi przedsiębiorstwami farmaceutycznymi. Jego doświadczenie obejmuje znaczną liczbę projektów i inicjatyw dotyczących sprzedaży i marketingu, w tym zwłaszcza z zakresu segmentacji i targetowania, projektowania: systemów motywacyjnych, systemów CRM, map drogowych marektingu wielokanałowego, schematów raportowania, a także szkoleń i coachingu. Ponadto posiada znaczne doświadczenie w operacjach biznesowych i współpracy interdyscyplinarnej.

 

Vaidyanathan Viswanath – Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia w zakresie farmakologii. Posiada około 30 lat doświadczenia w sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu oraz planowaniu strategicznym w przemyśle farmaceutycznym w całej Azji. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje pracę dla Serum Institute (Serono) oraz Astra w Indiach, w obu przypadkach w zakresie sprzedaży i marketingu, 8 lat pracy w koncernie Pharmacia na terenie Indii i Chin. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Rozwoju Biznesu i Planowania Strategicznego w firmie Pfizer China oraz Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu - Azja w firmie Capsugel (Oddział Pfizer). Do 2011 r. mieszkał w Bangkoku. Obecnie mieszka w Pekinie i jest Niezależnym Konsultantem wielu koncernów farmaceutycznych. Oferuje swoje kompetencje w zakresie Marketingu Strategicznego, Rozwoju Biznesu, Efektywności Marketingu i Sprzedaży, Zarządzania Współpracą oraz Rozwoju Rzecznictwa. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu tendencji branżowych popartemu dużym potencjałem budowania sieci, Pan Vaidyanathan Viswanath stanowi most łączący firmy farmaceutyczne.

© 2017 BIOTON S.A.