tel.: +48 22 721 40 00   /   fax: +48 22 721 13 33   /   bioinfo@bioton.plProgram opieki diabetologicznej


WHO alarmuje, że pomimo rozbudowanej sieci opieki diabetologicznej w krajach Unii Europejskiej oraz ogromnych wydatków na ten cel, systemy służby zdrowia poszczególnych krajów wciąż nie mogą osiągnąć zadowalających efektów w zapobieganiu i leczeniu powikłań związanych z cukrzycą. Powikłania te to najczęściej skutek zbyt późnego wykrycia choroby i podjęcia leczenia, bądź wynik zaniedbań w kuracji z winy niewystarczającej wiedzy i motywacji pacjenta.

Według oficjalnych danych w Polsce na cukrzycę choruje blisko 2 miliony ludzi. To właśnie z myślą o nich BIOTON S.A. pragnie zainicjować w Polsce  Program Opieki Diabetologicznej. Program ten będzie miał zasięg ogólnopolski. Jego podstawowym celem będzie podniesienie poziomu opieki diabetologicznej oraz wiedzy o cukrzycy poprzez zwiększenie aktywnej roli farmaceuty w procesie opieki nad chorym – zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Misją Programu będzie podniesienie jakości opieki diabetologicznej w Polsce oraz prowadzenie działań na rzecz ograniczenia kosztów leczenia dla pacjenta.Włączenie farmaceutów do opieki diabetologicznej ma wiele racjonalnych przesłanek. Najważniejszym jest bezpośredni kontakt z pacjentami i szeroka wiedza medyczna. To właśnie farmaceuci są jedną z grup zawodowych, która może wspierać działania w zakresie opieki, profilaktyki i edukacji  diabetologicznej. Przede wszystkim to farmaceuta może wcześnie rozpoznać symptomy cukrzycy,  nakłonić pacjenta do wykonania badania na obecność cukru we krwi i przekonać go do wizyty u lekarza. W przypadku pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą, aptekarz może służyć swą fachową wiedzą na co dzień i sprawdzać, czy pacjent stosuje się do zaleceń lekarza i czy nie występują żadne niepokojące objawy.

Program Opieki Diabetologicznej będzie poszukiwał poprzez współpracę z farmaceutami nowych rozwiązań sprzyjających ograniczeniu rozprzestrzeniania się cukrzycy i będzie dawał chorym możliwość poprawienia komfortu życia z ciężką chorobą. Zaangażowanie farmaceutów dotyczy działań edukacyjnych, profilaktycznych, informacyjnych na rzecz pacjenta cukrzycowego. Program będzie dawał realną szansę do wspólnego zbudowania skutecznej tamy dla choroby, której zasięg i tempo rozprzestrzeniania się już dzisiaj osiągnęły niepokojący wymiar.

Program Opieki Diabetologicznej poszukuje rozwiązań integrujących wysiłek lekarzy, aptekarzy i pacjentów. Rozwiązań sprzyjających ograniczeniu rozprzestrzeniania się cukrzycy, dających chorym możliwość poprawienia komfortu życia z chorobą.

W ramach programu : 

1.    Będziemy rozpowszechniać założenia WHO w Polsce oraz integrować doświadczenia europejskie we wspólnym sposobie myślenia i działania.

2.    Będziemy integrować wysiłek lekarzy, aptekarzy i pacjentów tworząc interdyscyplinarne zespoły opieki diabetologicznej,

3.    Zwiększymy możliwość konsultacji ze specjalistami, zwłaszcza dla pacjentów z miejscowości oddalonych od centrów medycznych,

4.    Będziemy działać na rzecz obniżania stałych kosztów leczenia cukrzycy,

5.   Przygotujemy zawansowany system komputerowy, dzięki któremu farmaceuta będzie mógł monitorować stan pacjenta na poziomie apteki. Poprzez monitorowanie zachowań pacjenta farmaceuta zyska możliwość prowadzenia efektywnych działań edukacyjnych,

6.    Przygotujemy materiały edukacyjne dla pacjentów, które będą kolportowane przez farmaceutów.Będziemy organizować szkolenia edukacyjne dla aptekarzy w ramach programu ustawicznego kształcenia. Koncepcja Programu edukacyjnego dla Aptekarzy zakłada przeprowadzenie akcji edukacyjnej w formie jednodniowych szkoleń. Jednodniowe szkolenie będzie zakończone testem wiedzy dla uczestników, stanowiącym formę weryfikacji zdobytej przez nich wiedzy. Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający liczbę zdobytych punktów edukacyjnych. Każdy uczestnik szkolenia może otrzymać 7 punktów edukacyjnych z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zakończonym testem wiedzy nabytej (tzw. punkty „twarde”).

Warsztaty dla diabetyków

Terapia
Skuteczna terapia cukrzycy

Samokontrola
Z chorobą na codzień

Żywienie
Coś więcej niż posiłek

Ruch
Aktywnie i skutecznie

Stres
Przezwyciężyć trudności


© 2019 BIOTON S.A.